Kamis, 21 Februari 2013

Buletin Gerbang Muhlisin Edisi 18, 11 Robiul Akhir 1434 H / 22 Februari 2013


Tata Cara Sholat Sesuai Tuntunan Rosululloh (Bagian 4)

Hadits dari Tholhah bin 'Ubaidillah bahwa ada seorang laki-laki penduduk Najed yang kusut rambut kepalanya, datang kepada Rosulullah saw. yang kami dengar dengungan suaranya, tetapi tidak memahami apa yang dikatakannya sehingga setelah dekat rupanya ia menanyakan tentang Islam; maka sabda Rosulullah saw. :"Sholat lima waktu dalam sehari semalam." Kata orang tadi:"Adakah lagi kewajibanku selain itu? Jawab Nabi saw. :"Tidak, kecuali bila kamu hendak ber-tathowwu' (sholat sunnat). (Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim).

A. Latar Belakang

Buletin Gerbang Muhlisin edisi kali ini merupakan kelanjutan edisi sebelumnya yang akan mengulas tentang tata cara sholat sesuai tuntunan Rosululloh.

B. Tata Cara Sholat Sesuai Tuntunan Rosululloh

6. Ruku

Setelah membaca amin, kemudian dilanjutkan dengan membaca takbir intiqol (takbir sebagai penanda perpindahan dari satu rukun (sikap) sholat ke rukun sholat lainnya). Bacaan takbir intiqol adalah: “Allohu Akbar” (Artinya: Alloh Maha Besar). Gerakan tubuh ketika membaca takbir intiqol sama dengan gerakan tubuh ketika membaca Takbirotul Ihrom, yaitu kedua belah tangan diangkat sejurus dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari dengan daun telinga.

Dilanjutkan dengan melakukan ruku, yaitu:

a. Membungkukan separuh badan

b. Punggung dan leher membentuk garis lurus

c. Kedua tapak tangan direntangkan dan diletakan pada lutut dengan posisi mencengkram lutut dengan kedua lengan tangan dibuat selurus mungkin.

d. Membaca tasbih (boleh dibaca sekali atau beberapa kali), yaitu:

“Subha-nakallo-humma robbana- wa bihamdikallo-hummaghfirli”

Artinya: “Maha Suci Engkau Ya Alloh, dan dengan memuji-Mu Ya Alloh Tuhan kami, ampunilah daku”

Bacaan tasbih lain yang dituntunkan oleh Rosululloh ketika ruku ( dibaca tiga kali atau sebanyak-banyaknya) adalah:

“Subhana Robbiyal a’la”

Artinya: Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung.

“Subhana Robbiyal ‘adzimi”

Artinya: Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi.

Dalilnya adalah:

1. “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Qur’an Surat Al-Hajj [22]: ayat 77).

2. Hadits dari Abu Huroiroh bahwa Rosululloh bersabda:"Apabila kamu menjalankan sholat bertakbirlah, lalu membaca sekedar dari al-Qur'an, lalu ruku' sehingga tenang (tuma'ninah), terus berdiri sampai lurus, kemudian sujud sehingga tenang, kemudian duduklah sampai tenang, lalu sujud lagi sehingga tenang pula; kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua sholatmu." (Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim).

3. Hadits dari Abu Huroiroh bahwa Rosululloh jika sholat ia bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika ruku, lalu membaca "sami'alla-hu liman hamidah" ketika mengangkat punggungnya (bangun) dari ruku, lalu membaca selagi beliau berdiri:"Rabbana- walakal hamd", lalu takbir tatkala hendak sujud, lalu bertakbir tatkala hendak mengangkat kepala (duduk antara dua sujud), lalu bertakbir tatkala hendak mengangkat kepala (duduk antara dua sujud), lalu bertakbir tatkala hendak berdiri; kemudian melakukan itu dalam smua sholatnya serta bertakbir tatkala berdiri dari rakaat yang kedua sesudah duduk. (Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim).

4. Hadits dari Abu Humid Sa'idi yang berkata: "Saya lebih cermat (hafal) dari padamu tentang sholat Rosululloh. Kulihat apabila beliau bertakbir, mengangkat kedua tangannya sejurus dengan bahunya dan apabila ruku' meletakkan kedua tangannya pada lututnya, lalu membungkukkan punggungnya, lalu apabila mengangkat kepalanya ia berdiri tegak sehingga luruslah tiap tulang-tulang punggungnya seperti semula; lalu apabila sujud, ia letakkan kedua teapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkannya pada lambung, dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah Qiblat. Kemudian apabila duduk pada raka'at yang kedua ia duduk di atas kaki kirinya dan menumpukkan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada raka'at yang terakhir ia majukan kaki kirinya dan menumpukkan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya." (Diriwayatkan oleh Bukhori).

5. Hadits dari 'Aisyah bahwa Rosululloh dalam ruku' dan sujudnya beliau mengucapkan: ‘Subha-nakallo-humma robbana- wa bihamdikallo-hummaghfirli” (Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim).

6. Hadits dari Hudzaifah: "Aku sholat bersama Rosululloh, maka dalam ruku'nya beliau membaca: "Subhana Robbiyal ‘adzimi " dan dalam sujudnya beliau membaca "Subhana Robbiyal a’la " (Diriwayatkan oleh lima ahli hadits dan dishohihkan oleh at-Tirmidzi).

Wallohu a’lam. [Bersambung]

Sumber:

Http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-manhaj.html

Pasha, Musthafa Kamal, Chalil, M.S., Wahardjani. 2003. Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, Halaman 46-48

Download file pdf Buletin Gerbang Muhlisin Edisi 18, 11 Robiul Akhir 1434 H / 22 Februari 2013 http://www.scribd.com/doc/126702905/Buletin-Gerbang-Muhlisin-Edisi-18-11-Robiul-Akhir-1434-H-22-Februari-2013


1 komentar:

 1. Dear teman-teman Sayed ingin informasi lebih lanjut tentang sejarah bin Al Sheikh Sayed Ali mabuk seperti CV dan tempat pemakaman dan tanggal, guru dan peserta didik, Sheikh Mourid ...........
  Dan juga mengirim nama buku yang menjelaskan rincian dari rasio dalam rumah tangga Rasulullah Tuhan memberkati ... update dan versi baru ...
  Dengan perpustakaan judul yang tersedia di Arab Saudi, Dubai, Malaysia, dan Indonesia ......
  Silakan ketika Anda akan dikirim kepada saya
  sayyidyaseenbaalawi@yahoo.com
  sayyidyaseenbaalawi@gmail.com
  +9715532612786, +919895339995
  1 - Sheikh Ali bin mabuk Bin Abdul Rahman Al-Saqqaf meninggal pada Muharram 895 H di Senbl denominator
  2 - Sayed Hassan bin Sheikh Ali, yang meninggal pada 956 AH
  3 - Mr Omar Bin Hassan, yang dikenal sebagai kakek Al Bnhassan meninggal di AH 1.007
  4 - Syed Ali bin Omar pertama kali dikenal gelar Ibnahassan meninggal di AH 1.037
  5 - Mr Hassan bin Ali al-Ibnahassan ........
  6 - Mr Omar Bin Hassan ..........

  BalasHapus